Müşteri Bulma Teknikleri 2

isimibüyütmüşteri bulma teknikleri
isimibüyütmüşteri bulma teknikleri
isimibüyütmüşteri bulma teknikleri

Müşteri Segmentasyonu

Pazarlamada da ve yeni müşteri bulmada 2. adımımız Müşteri Segmentesyonudur.

Müşteri Segmentesyonu Nedir?

Müşteri Segmentesyonu marka pazarını alt pazar bölümlerine ayırarak, seçilen küçük pazara yönelik stratejiler oluşturma konusunda uygulanırken müşteri segmentasyonu da müşterileri segmentlere ayırır. Bu da net, hedef odaklı ve daha verimli bir marketing başarısını destekler.“Segment” kelimesi “bir organ, yapı veya bütünün doğal veya yapay olarak sınırlanmış her bir bölümü” nü ifade eder

 • Demografik segmentasyon
 • Coğrafi segmentasyon
 • Davranışsal segmentasyon
 • Psikografik segmentasyon
 • Müşteri yolculuğu segmentasyonu

1. Pazarı tanımlayın

Bu sizin ilk makro segmentasyon çalışmanız. Tüm müşteri tabanınıza ya da tek bir ürünün veya servisinin tüketicilerine mi ulaşmak istiyorsunuz? Çok geniş bir pazar alanı ile başlamamanız önemli; aksi takdirde etkisi olmayan, genel pazarlama sonuçları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

2. Kitlenin karakteristik özelliklerini gözden geçirin

Farklı şekillerde hedef kitlenizi segmentlere ayırabilirsiniz.

Demografik

 • Yaş
 • Lokasyon
 • Cinsiyet
 • Gelir 

İşlemler 

 • Satış değeri 
 • Sipariş yöntemi
 • Satın alma geçmişi

Davranış 

 • Etkileşim ve bağ kurma (engagement) geçmişi
 • Önceki pazarlama
 • Anket yanıtı

Modelleme

Müşteri ihtiyaçlarına, inançlarına ve davranışlarına dayalı öngörülen segmentler.

1.       Uygun segmentler seçin

Segment kriteriniz ne olursa olsun; tanımlanabilir, ulaşabilir, ölçülebilir, güncel ve responsive, uyumlu gruplar üzerinden kaynakları planınıza göre konumlandırmanız önemli.  Her segmentin kendine özel farklı ihtiyaçları olduğunu unutmayın.

2.       İlgili ve dinamik pazarlama segmenti yaratın

Gelişmiş pazarlama segmentasyonu stratejileri, size müşteri davranış ve trendleri ile ilgili öngörü sağlayabilir. Sürekli şekilde segmentasyonunuzu incelemeniz ve stratejinizle aynı doğrultuda ilerlemeniz için datanızdan yararlanın.

3.       Fırsatlarınızı değerlendirin

Artık markanızı izleyen kitlenin daha net bir resmine sahipsiniz. Hedefinizi seçme vakti geldi. Markanız için ürün odaklı kampanya ile mi ilerleyeceksiniz yoksa müşteri ilişkilerinizin kampanya çalışmalarınızı yönlendirmesi için mi hareket edeceksiniz? Veya ikisinin kombinasyonu mu? Tüm bunları yaparken şu faktörleri dikkate alın:

Mali avantaj

Bu segment, harcamanın doğru olup olmadığını karşılayan ölçü, büyüme oranı ve yaşam değeri potansiyeline sahip mi?

Pazar yapısı

Rakipler bu segmentasyonu nasıl hedefliyor?

Stratejik uyum

Bu segment, kuruluşunuzun stratejilerine ve hedeflerine uygun mu?

Pazarlama gereksinimleri

Bu segmente ulaşmak için hangi yetenekler ve içerikler gerekiyor?

Müşteri Segmentesyonu Neden Önemli?

Büyümekte olan her işletme müşterileri/pazarı tanımak ve bildiklerini ekipleriyle de paylaşmak adına segmentasyona ihtiyaç duyar. Öyle ki müşteri tabanınız belirli bir boyutu aştığında onsuz yapamaz olursunuz. Segmentasyondan şu alanlarda faydalanabilirsiniz:

 • Pazara giriş, ürün ve mühendislik bazındaki müşteri türlerini ortak bir şekilde tanımlamak
 • En çok ve en az etkileşimde bulunduğunuz müşterileri tespit etmek
 • Umut verici ancak daha önce kullanılmamış iş fırsatlarını ortaya çıkarmak( pazarlama ekibinizin daha önce hesapta olmayan ancak halihazırda iyi dönüşüm sağlayan yeni bir segment keşfettiğini düşünün.)
 • Müşterilere bütünsel bir bakış açısıyla bakıp taktiksel kararlar almak
 • Pazarı müşteri geliştirme yaklaşımınız konusunda bilgilendirmek
 • Pazarlama stratejinizdeki ilerlemeyi değerlendirmek.