Müşteri Bulma Teknikleri 1

isimibüyütmüşteri bulma teknikleri
isimibüyütmüşteri bulma teknikleri
isimibüyütmüşteri bulma teknikleri

Anahtar Kilit Kelime

E-DIŞ TİCARETİ E-ihracat yani E-TİCARETTEN AYIRAN YÖNLER E-dış ticaret, e-ticaretten tamamen farklı bir kavram değil bir nevi alt kümesi sayılmaktadır. Fakat kullanılan yöntemler ve ticari işlemlerin sonucu itibari ile e-ticaretten ayrılmaktadır. Bu farkları şu şekilde sıralamak mümkündür:- E-ticaret daha çok bireysel ve küçük çaplı ticari faaliyetleri kapsarken, e-dış ticaret büyük hacimli ithalat ve ihracatları kapsamaktadır. E-ticarette yapılan işlemlerin muhatapları bireysel ve ulusal tüketicilerken e-dış ticarette kurumsal ve uluslararası müşteriler söz konusudur. E-ticarette şirketler web sayfalarını (B2B,B2C vb. modeller hariç) daha çok pazarlama, satış ve tanıtım faaliyetleri için kullanırken e-dış ticarette bunlara ek olarak tanışma ve iş bağlantıları kurma amaçlanmaktadır. E-ticaret yapılırken izlenen yöntemler ve kurallar o ülke için geçerli olurken, e-dış ticarette ticaret yapılan diğer ülkenin kuralları ve yöntemleri de göz önünde bulundurulmalıdır. E-ticarette gerçekleştirilen ticari faaliyetler için gümrük ve benzeri konular söz konusu değilken, e-dış ticarette bu konular büyük önem arz etmektedir.

B2B ve B2C Sitelerde Üst Sıralarda Yer Almak ve Fayda Sağlayabilmek için İpuçları Anahtar Kelime Bulunabilmenin birinci koşulu anahtar kelime/kelimeleri doğru ve isabetli olacak şekilde seçmektir. Potansiyel müşterilerin işletmeyi en çok hangi kelimeler ile aratabileceği belirlenip, bu kelimeler anahtar kelime olarak seçilmelidir. Anahtar kelimeler belirlenirken mevcut rakiplerin (ilk sıralarda yer alan) kullandıkları kelimeler incelenebileceği gibi, işletme kendini müşterisi yerine koyarak hangi kelimeler ile kendilerine ulaşabileceğini belirleyebilir. İlanları Oluşturma B2B site için bir ilan hazırlanırken kullanılacak görseller, yazılar vs. seçilirken ürünlerin veya işletmenin net, kendine özgü ve yeterli kalitede görselleri yerleştirilmeli, bilgiler çok fazla ayrıntıya boğmadan özet olarak verilmelidir. Müşteriler detaylı bilgiye ulaşmak isterlerse zaten işletme ile irtibata geçeceklerdir. Ayrıca ürüne veya işletmeye dair ne kadar çok bilgi girilirse üst sıralarda veya ilk sayfalarda görüntülenme olasılığı (o kadar) artacaktır. Fakat bu bilgiler girilirken işletmenin rakiplerinin de bu bilgileri inceleyeceği unutulmamalı, ticari sır niteliğinde veya işletmeyi rakipleri karşısında zora sokacağı düşünülen bilgiler vermekten kaçınılmalıdır. Bunun yerine yaklaşık veya ortalama ifadeler kullanılabilir. Örneğin Kumaş türü: %50 Pamuk + %50 Polyester yerine Pamuk ve Polyester yazılabilir. Fiyat bilgisi vermek bir diğer kafa karıştıran konudur. B2B sitede bu bilgi verilmeli mi verilmemeli midir? Bunun için de iki yol tercih edilebilir. Bunlardan birincisi aralık vermektir. Yani 12 USD yerine “10 – 15 USD” şeklinde. İkincisi de fiyat vermeyip, müşterinin fiyat öğrenmek için işletmeyle bağlantıya geçmesini sağlamaya çalışmaktır. Hammadde gibi görseli olmayan ürünler için temsili resimler kullanılabilir. Örneğin, tomruk ihraç etmek isteyen bir işletme ağaç fotoğraflarını kullanabilir. İşletme ve ürünler hakkındaki bilgiler doğru olarak verilmelidir. Çünkü herhangi bir bilginin doğru olmadığının ortaya çıkması durumunda güvenilirlik kaygıları oluşacağından müşteri iletişim kurmaya ikna olmayacaktır. Sorulara hızlı ve net cevaplar verilmelidir. Burada net cevaptan kasıt, genelde ortak yazışma dili İngilizce kullanıldığından, karşı tarafın anlayabileceği bir İngilizce ile yazılması ve mesajın içeriğinin açık ve anlaşılır olmasıdır. Bunun için de mesajları kısa ve net tutmaya çalışmak her iki taraf açısından faydalı olacaktır. Böylelikle zaman kayıplarının da önüne geçilecek ayrıca karşı taraf işletmenin ciddiyetine daha kolay ikna olacaktır.